Pěnová izolace je dokonalý izolační materiál, který lze rychle odborně aplikovat na místa která chceme tepelně, zvukově nebo i hydroizolačně oddělit.
Pěnová izolace je dvousložková pěnová směs s otevřenou nebo uzavřenou strukturou buněk, jejíž aplikace se provádí nástřikem speciální technologií. Pro své vynikající technické parametry se její použití velmi rychle ujalo v oblasti zateplení staveb v USA a Kanadě a šíří se do dalších částí světa. Pěnová izolace vykazuje špičkové tepelně izolační vlastnosti. Bezespará technologie vylučující vznik tepelných mostů, rychlá aplikace, možnost izolace i jinak velmi těžce dostupných míst a detailů, zamezení prostupu vzduchu stavební konstrukcí a v neposlední řadě šetrnost k životnímu prostředí, i energetická úspornost při výrobě a aplikaci, dělají z pěnové izolace tepelně izolační materiál budoucnosti.
Aplikace stříkané pěnové izolace
Aplikace stříkané pěnové izolace
Stříkaná izolační pěna se dělí na dva druhy – s otevřenou strukturou buněk a uzavřenou strukturou buněk. Mezi těmito dvěma typy je několik hlavních rozdílů s adekvátními výhodami užití. Stříkaná pěnová izolace je univerzální materiál, který je k dispozici v různých variantách o rozdílných fyzikálních vlastnostech a hustotách. Je nutné pochopit rozdíly obou struktur. Je nutné vybrat správný typ struktury, který je nejvhodnější pro konkrétní použití.

Pěnová izolace s uzavřenou strukturou buněk

Stříkaná pěnová izolace s uzavřenou strukturou patří mezi nejúčinnější dostupné izolační materiály s výbornou hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,021 [W/(m.K)]. Hustota stříkané izolační pěny S303 s uzavřenou strukturou je přibližně 35 Kg/m3. Uzavřená struktura pěnové izolace se skládá z milionů miniaturních uzavřených buněk, což vede k vysoce efektivním izolačním vlastnostem této izolace. Pěnová izolace s uzavřenou strukturou buněk zajišťuje vysoce efektivní vzduchovou a zvukovou bariéru, vynikající odolnost vůči vodě a chemickým látkám. Další nespornou výhodou uzavřené struktury je její tuhost a pevnost.

Pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk

Stříkaná pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk je mnohem lehčí (9 Kg/m3). Díky menší hustotě je potřeba méně materiálu, tím je otevřená struktura levnější variantou. Otevřená struktura se skládá z otevřených buněk s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,036 [W/(m.K)]. Stříkaná pěnová izolace S7140 s otevřenou strukturou buněk má vynikající tepelně-izolační vlastnosti oproti tradičním izolačním materiálům. Otevřená struktura pěny je vynikající volbou v případech, kdy není kladen důraz na konečnou tloušťku izolace. Další významnou charakteristikou jsou její vynikající zvukově-izolační vlastnosti a malá objemová hmotnost = menší zatížení konstrukce.

Významným faktorem oproti „klasickým“ skládaným tepelným izolacím například z minerální vlny, je celistvost vrstvy nástřiku beze spár, dále pak velký difuzní odpor, díky čemuž není vždy zapotřebí používat paro-zábranných folií, jako je tomu u běžně dostupných tepelně izolačních materiálů.

Hlavní výhody pěnové izolace:

 • Zdravější bydlení.
 • Eliminace proudění vzduchu díky ochranné vrstvě.
 • Vynikající adheze k podkladu.
 • Energetická šetrnost.
 • Zabránění vzniku tepelných mostů.
 • Snížení/eliminace prostupu tepla stavebními konstrukcemi.
 • Dokonalá vzduchotěsná a parotěsná zábrana.
 • Snížení nákladů za vytápění/chlazení.
 • Šetrnost vůči životnímu prostředí.
 • Zabránění růstu plísní.
 • Rychlá návratnost investic.
 • Časová nenáročnost při aplikaci.