Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Ve výzvě trvající od 19. 7. do 31. 8. 2010 podporuje také energetické úspory v budovách veřejného sektoru (domovy důchodů, školky apod.).

Podmínkou pro získání dotace je splnění podmínek programu a dokončení realizace opatření po 1. dubnu 2009 u obytných domů. Program Zelená úsporám podporuje opatření v následujících oblastech (podrobné podmínky najdete ve Směrnici MŽP č. 9/2009 a jejích přílohách nebo v Příručce pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám: V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení rodinných nebo bytových domů (panelové i nepanelové technologie).

V případě dílčího zateplení obytných budov je základním požadavkem pro poskytnutí podpory dosažení dvacetiprocentní úspory energie na vytápění realizací alespoň jednoho z předepsaných opatření – výměnou nebo úpravou oken, zateplením střechy, zateplením vnějších stěn atd. Při dosažení třicetiprocentních úspor a vyšších bude i dotace z programu Zelená úsporám vyšší – 850 Kč/m2 u rodinných domů, respektive 600 Kč/m2 u bytových domů.

V případě celkového zateplení obytné budovy je podmínkou pro poskytnutí podpory dosažení energeticky úsporného standardu obytné budovy, tj. roční měrné potřeby tepla nejvýše 70 kWh/m2 u rodinných domů a nejvýše 55 kWh/m2 u bytových domů, a zároveň snížení potřeby energie na vytápění o 40 %. Pokud žadatel dosáhne celkovým zateplením ještě nižší měrné potřeby tepla (40 kWh/m2 u rodinných domů, respektive 30 kWh/m2 u bytových domů), získá vyšší dotaci, a to 2200 Kč/m2 u rodinných domů, respektive 1500 Kč/m2 u bytových domů.