Podle většiny odhadů a výpočtů je čas potřebný k návratnosti nákladů na izolaci, prostřednictvím úspory energie dva až čtyři roky. Samozřejmě, skutečné úspory nákladů jsou závislé na řadě faktorů: stáří, stavu a typu oken a dveří, průměrné roční teplotě atd.

Stříkaná pěnová izolace má nesporné unikátní výhody oproti ostatním tepelně izolačním materiálům. Její předností je, že dokonale utěsní těžko dostupná místa, např. kolem překážek jako jsou trubky, elektroinstalace složité konstrukční detaily, atd. Další velkou výhodou je její adheze k téměř jakémukoliv podkladu, čímž odpadá nutnost upevňování izolace a výrazně se tak snižuje doba a cena realizace.

Snižte díky vysoké izolační účinnosti a snadné realizaci energetické náklady Vašeho domu!