Materiály šetrné k životnímu prostředí jsou velkým přínosem pro stavebníky, obyvatele a životní prostředí. Hrají aktivní roli při snižování emisí skleníkových plynů.

Jedním z největších důvodů emisí skleníkových plynů je výroba energií potřebných k vytápění nebo chlazení budov. Řádným utěsněním dochází k významné úspoře surovin, které jsou nutné k výrobě elektřiny, a tím je sníženo množství skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší.

S7140 a S303 jsou izolační materiály, které prošly rozsáhlými testy a splňují nejpřísnější ekologické požadavky. Jsou to ekologicky šetrné produkty vyvinuté s ohledem na životní prostředí. Jejich unikátní složení neobsahuje žádné chemické látky ničící ozonovou vrstvu, jako je CFC, HCFC, vlákna formaldehydu a azbestu. Při přípravě a po realizaci je emitováno nulové množství toxinů a protože se chemická struktura v průběhu času nemění, odpadají v budoucnu jakékoliv obavy ze škodlivých plynů nebo látek unikající do ovzduší.

V minulosti bylo často při výrobě klasických tepelných izolací používáno velké množství chemických látek, které se až po dobu několika desítek let uvolňovaly do prostoru a „zamořovaly“ obytný prostor. Bohužel i dnes jsou ještě některými výrobci klasických izolací tyto látky přidávány z důvodu zlevnění výroby.

Tyto látky jsou u pěnových izolací zakázány a proto i po aplikaci je pěnová izolace zcela zdravotně nezávadná.