Když klimatizovaný vzduch (vytápění, chlazení nebo filtrování) uniká z budovy a naopak nekontrolovaným způsobem proniká vzduch do budovy, jedná se o zvýšenou spotřebu energie. Toto neřízené proudění vzduchu může mít za následek zvýšení nákladů na energie až o 30 – 40 % na vytápění a dle podnebí o 10 – 15 % na chlazení.

Vzduchové bariérové systémy jsou rovněž překážkou pro znečišťující látky a jiné nečistoty, které vstupují do budovy přes její plášť. Vodní pára, suspendované částice, prach, hmyz, zápach / vůně, to jsou všechno nečistoty, které v budově nechceme. Vodní páry, mohou vytvořit kondenzát, který se stane klíčovou složkou pro vznik koroze a potenciální rozvoj plísní.